Innovasjon Norge kommer til Mulighetsterminalen- 4. februar 2016

Penger, nettverk, vekst og omstilling! Dette må du få med deg om du er på jakt etter noe av dette.

Dette er et prøveprosjekt hvor Innovasjon Norge Rogaland ønsker å være enda mer tilgjengelige for kundene våre.  1. torsdag hver måned sprer våre ansatte seg ut over hele fylket. Vi gjør dette i samarbeid med andre aktører som sitter tett på næringslivet i de respektive kommunene.innovasjon Norge

 å den måten kan vi være lettere tilgjengelig for møter med bedrifter og gründere, evt. bidra på arrangement sammen med de lokale samarbeidspartnerne. Det kan også være aktuelt med bedriftsbesøk.

 Har dere en god ide til bedriftsetablering, videreutvikling av eksisterende bedrift mot nye markeder eller internasjonale ambisjoner – ta kontakt med oss denne dagen så ser vi om det kan finnes  muligheter hos oss eller andre til å bidra med råd, penger eller nettverk til vekst og omstilling!