Informasjon fra Frivilligsentralen 15. desember på Hermetikken

Vil du vite mer om frivillig arbeid? Eller ønsker du å bidra? Jeanette fra Eiganes og Tasta Frivilligsentral kommer og forteller om hva de gjør og om hva du kan bidra med. Arrangementet skjer på Hermetikken, Badehusgaten 33 kl. 12.00.

Påmelding: e-mail mulighetsterminalen@stavanger.kommune.no.

NAV vil også være representert for å informerer om hva du kan gjøre av frivillig arbeid når du mottar dagpenger.