Normalreaksjoner i en unormal situasjon

Katrine Sand, psykolog fra NAV snakker om reaksjoner og muligheter i en unormal situasjon

Det er overskriften på et foredrag som psykolog Katrine Sand, fra NAV arbeidsrådgivning, ikke har tall på hvor mange ganger hun har holdt.

– Folk som er uten jobb får reaksjoner. Det er helt normalt. Det er dette jeg snakker om når jeg holder foredraget mitt, forteller Sand, som opplever at mange blir betrygget av å høre at reaksjonene de har er normale.

Katrine Sand har besøkt mange av Mulighetsterminalens møter og avdelinger i Rogaland for å dele sine innsikter og råd til de som har mistet arbeidet eller står uten jobb.

– Mye handler om å ikke tilskrive alle nei og nederlag til seg selv. Du er ikke udugelig. Du har vært i full jobb og fungert helt fint. Så sørg for å gjøre ting som gir påfyll, ikke bare tapp og tapp deg for energi, sier psykologen.

Hun forklarer at arbeidsledige ofte får tillagt negative egenskaper av andre når de står uten jobb. – Men vi ser at dette har endret seg litt i Rogaland, fordi det har vært og er så mange som er i samme situasjon.

Sand tar økonomien som et eksempel. – Det er tøft å sitte med økonomiske bekymringer. For arbeidssøkere kan slite med å ha råd til å ta del i det vanlige livet. Noen må kutte ut treningssenteret, kino eller restaurantbesøk, når de må stramme inn.

Sand merker også at de som er arbeidsledige får mange tunge og slitsomme tanker når de mister jobben. – Det er normalt å reagere med usikkerhet, bekymring, engstelse og tanker som kverner når man ikke har en jobb å gå til, forklarer hun.

Fra forskningen kan en konkludere med at de positive sidene av det å ha jobb også fort kan forsvinne når jobben er borte.

– De som står uten arbeid merker at rutiner forsvinner fra dagliglivet. Det samme gjelder det sosiale nettverket og økonomisk forutsigbarhet som ikke lenger er på plass. Dette er tøft å håndtere, sier Sand. Mange av de som besøker Mulighetsterminalen rapporterer det samme, og finner fellesskap på møtene som arrangeres der.

– Mange har startet turgrupper og skapt møteplasser. De deler råd og tips som gjør det enklere å håndtere situasjonen sin.

Hun opplever at mange av de hun møter på Mulighetsterminalen deler sine erfaringer og folk opplever det samme.

– Både i Stavanger, på Bryne, i Egersund og Haugesund forteller de som kommer hvordan det er å være arbeidssøkende. Derfor er det bra å være i dette fellesskapet.