Hvordan kan du hjelpe deg selv når du mister jobben?

Katrine Sand, psykolog fra NAV snakker om hvordan du kan hjelpe deg selv når du mister jobben.

Det er mange ting folk kan gjøre selv, for å holde motet oppe i en tung tid, sier psykolog Katrine Sand, fra NAV arbeidsrådgivning.

– Arbeidssøkere som klarer å erstatte rutinene fra arbeidslivet med andre stabile rytmer i hverdagen vil gjerne ha en noe bedre psykisk helse, sier Sand. Dette ser hun også hos flere av dem hun møter på Mulighetsterminalen og på filialene når hun er ut for å holde foredrag.

– Det gjelder å gjøre sitt beste for å opprettholde daglige funksjoner og ikke synke ned i passivitet. Det nytter ikke å sitte hjemme med tankene og gruble, sier Sand.

Hun ønsker at folk som ikke har fast arbeid skal søke aktivitet og fellesskap. Psykologen fra NAV viser til at det er viktig å ha kontakt med andre mennesker, få impulser og bekreftelser fra andre.

– Det å være i bevegelse er bra, i fysisk aktivitet er bra for både fysisk og psykisk helse. Gå tur i dagslys, det er bra for helsen, oppfordrer Sand.

Hun vil også at folk ikke automatisk skal tenke at en selv er udugelig, fordi det alltid er mange utenforliggende årsaker til at folk mister jobben eller sliter med å få ny jobb.

– Det er normalt å kjenne på skam og angst i en slik situasjon. Søk hjelp dersom det ikke går over. Dersom angst stopper deg eller begrenser deg fra å leve normalt, be om hjelp hos fastlege eller i kommunen.

– Det å stå utenfor arbeidslivet er en opplevelse av å miste kontroll. Jeg vil oppfordre arbeidssøkere til å ta kontroll på det de kan kontrollere.

Katrine Sand oppfordrer også folk til å møte på Mulighetsterminalen. Der kan man se og høre hverandre, se kvaliteter og ressurser hos andre og få respons på og bli klar over egne ressurser.

– Jeg vil også oppfordre folk til å bruke nettverket sitt, knytte kontakter og å være synlig. Bruk gjerne kanaler utover de offentlige, mange jobber er ikke lyst ut men spres i uformelle nettverk.

Dette kan være bra i tillegg til å bruke LinkedIn og sosiale medier, sier Sand. Hun kjenner godt til hvordan det er å håndtere livet som ledig. Å stramme inn livremmen er tøft. Men husk at du ikke er alene.

– Forsøk å være kreativ, tross at du i en tung situasjon. Se og del med andre dine tips for å klare hverdagen, det er mange som har erfaringer å dele, anbefaler Sand.